Matecznik sadzonek truskawek jesienią

Truskawki między latem, a zimą wymagają wzmożonych zabiegów pielęgnacyjnych, które obejmują m.in. dokarmianie. Nawożenie truskawek jesienią nie tylko wpływa na dobre plonowanie w przyszłym roku, ale jednocześnie ułatwia im przygotowanie do nadejścia zimy. Co warto wiedzieć w temacie jesiennego nawożenia?

Pierwsze nawożenie truskawek wykonuje się w ciągu dwóch tygodniu po zakończeniu zbioru owoców. W tym okresie panują dobre warunki dla efektywnego pobierania azotu przez korzenie. Ostateczny termin nawożenia to połowa sierpnia. Stosuje się średnio 30-50kg azotu na hektar. To istotne dla regeneracji sadzonek, wzmożonego zawiązywania pąków kwiatowych oraz wykształcania nowych liści, ponieważ przekłada się to na plon truskawek w następnym sezonie. Warto pamiętać, że jesienią nie stosuje się już nawożenia azotowego ponieważ pobudza ono rośliny do wzrostu i zwiększa ich skłonność do przemarzania.

Pamiętaj, że artykuł ten dotyczy uprawy truskawek metodami tradycyjnymi. Nawożenie plantacji w uprawie intensywnej (np. uprawa na zagonach) jest silniejsze i wymaga innych dawek składników pokarmowych niż podane w tym artykule.

Nawożenie truskawek jesienią - potas i fosfor

O ile fachowcy są zgodni, że wiosenne nawożenie truskawek jest kluczowe, zdania na temat zabiegów wykonywanych jesienią są już podzielone. Można jednak przyjąć, że przy zastosowaniu dużych dawek nawozów fosforowo-potasowych wiosną, aplikacja wymienionych składników pokarmowych w okresie jesiennym nie jest wymagana. Niemniej warto rozważyć ich zastosowanie, gdyż:

 • Nawożenie fosforowo-potasowe wpływa korzystnie na mrozoodporność truskawki. Dzięki nawozom zwiększa się koncentracja soli i cukrów w komórkach, co z kolei zwiększa gęstość cytoplazmy i ogranicza ryzyko przemarzania.
 • Fosfor (P) jest niezbędny do budowy silnego systemu korzeniowego. Rośliny w szczególności potrzebują go wczesną wiosną. Natomiast dolistne stosowanie w czasie wzrostu i rozwoju owoców poprawia ich smak i jędrność.
 • Potas (K) odpowiada za transpirację, a jednocześnie należy do najważniejszych pierwiastków odpowiadających za mrozoodporność roślin. Truskawki mają największe zapotrzebowanie na potas w okresie wyrastania i dojrzewania owoców.

Jeżeli zdecydujesz się na jesienne dokarmianie truskawek potasem i fosforem, stosowane dawki będą uzależnione od wcześniejszych zabiegów nawożenia.

Cynk i bor na truskawki - niedoceniane, ale ważne mikroelementy

Kluczem do zbudowania odporności jest jesienne nawożenie truskawek nawozami zawierającymi mikroelementy. W sprzedaży dostępne są nawozy jednoskładnikowe przeznaczone do dokarmiania dolistnego. Dzięki temu można precyzyjnie dostarczyć niezbędnych pierwiastków, np. stosując bor. Jakie znaczenie mają poszczególne mikroelementy?

Oprysk jesienny sadzonek truskawek

 

 • Bor na truskawki (B) - stosowany jesienią wpływa na większą odporność na mróz oraz choroby. Truskawki mają duże wymagania względem tego pierwiastka. Niedobór powoduje zahamowanie i obumieranie stożków wzrostu (pędy nadziemne, korzenie). Czynniki, które ograniczają zawartość boru w glebie to m.in. zbyt niskie i wysokie pH. Jednocześnie dobra zawartość boru w roślinach usprawnia pobieranie innych składników pokarmowych, np. wapnia. Średnia zawartość boru w glebie wynosi 1,3-4,3kg/ha. W takich warunkach powinno się zastosować 1-2kg boru na hektar. Niska dawka co roku, wysoka raz na 3 lata.
 • Cynk na truskawki (Zn) – bierze udział we wzroście i rozwoju rośliny. Podnosi odporność na mróz i choroby. Warunkuje syntezę białek i wiązanie węglowodanów. Niedobór cynku objawia się tworzeniem małych i wąskich liści wierzchołkowych. Pomiędzy nerwami a brzegami blaszek liściowych występuje chloroza (w postaci jaśniejszych rozmytych plam). Przy dużym deficycie pąki kwiatowe nie rozwijają się. Silne, czerwono-fioletowe przebarwienia są objawem odprowadzania składników pokarmowych do szyjki korzeniowej (jest już zbyt późno na zabieg). Stosuje się średnio 5-10kg cynku na hektar (nawożenie doglebowe). W przypadku nawożenia dolistnego należy ściśle kierować się instrukcjami na opakowaniu nawozu  (dotyczy to także boru). Nawożenie jest mniej intensywne.
 • Krzem, siarka oraz wapń - także te pierwiastki wpływają na mrozoodpornosć i ogólnie mniejszą podatność na niekorzystne czynniki zewnętrzne. Dobrym źródłem pierwszego mikroelementu jest m.in. mączka bazaltowa.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że mrozoodporność jest także cechą odmianową. Odmiany późne i pochodzące z krajów o cieplejszym klimacie mają trochę gorsze warunki, aby przygotować się do nadejścia zimy. To jednocześnie powód, aby szczegółowo zadbać o nie, właśnie przez odpowiednie nawożenie jesienne.

Wapnowanie truskawek jesienią - kiedy i jak to robić

Wiele osób zapomina, że wapnowanie truskawek to zabieg, który ma na celu nie tylko podwyższenie pH (optymalne oscyluje w granicach 5,5-6,5), ale również dostarczenia truskawkom bardzo ważnego pierwiastka pokarmowego. Wapń (Ca) jest podstawowym składnikiem budulcowym ścian komórkowych. Odpowiada za odporność mechaniczną i jędrność owoców. Dawkowanie wapnem zaleca się opierać (podobnie jak inne rodzaje nawożenia) o analizę gleby.

 • Optymalnym terminem wapnowania truskawek jest późna jesień. Rośliny wchodzą w fazę uśpienia, a warunki pogodowe (częste deszcze) sprzyjają rozpuszczeniu się nawozu i wnikaniu w głąb profilu glebowego. Składnik niestety łatwo wypłukuje się z gleby.
 • Jony wapnia są wolno pobierane i transportowane (od dołu do góry). Proces można przyśpieszyć wybierając nawozy, które zawierają auksyny lub kwasy humusowe.
 • Dobrym źródłem wapnia jest kreda nawozowa. Dosyć szybko rozkłada się regulując odczyn. Jednocześnie jest bezpieczna – nie stwarza ryzyka uszkodzenia korzeni czy zahamowania wzrostu truskawki.
 • W przypadku, gdy bardziej zależy nam na zwiększeniu zawartości wapna przyswajalnego aniżeli zmianie odczynu, lepiej postawić na siarczan wapnia. Nawóz rozkłada się stopniowo uwalniając wapń. Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest dostarczenie do gleby siarki.
 • Czasem w uprawie truskawki stosuje się dolomit. Trzeba jednak pamiętać, że jest to nawóz bardzo wolno działający. Nie daje szybkich rezultatów.
 • Na istniejącej plantacji nigdy nie stosuje się wapna tlenkowego, który może spowodować poparzenie rośliny. W dodatku truskawka jest wrażliwa na świeże wapnowanie (trzeba o tym pamiętać przy zakładaniu plantacji).
 • W sezonie czasem stosuje się także pozakorzeniowe nawożenie wapniem. Ma szczególne znaczenie u odmian deserowych.

Nawożenie truskawek jesienią ma charakter ochronny (mróz, choroby), a jednocześnie jest pewnego rodzaju „starterem”, dzięki któremu rośliny wykształcą zdrowy i wysoki plon w przyszłym sezonie.